*8778

SİZİN ÜÇÜN FAYDALI

Tikintidə istifadə olunan maşın və avadanlıqların sığortası

Tikintidə istifadə olunan maşın və avadanlıqların sığortası növü üzrə Sığortaçı sığorta müqaviləsinin qüvvədə olduğu müddət ərzində sığortalanmış maşın və avadanlığa hər hansı bir səbəbdən zərər dəydikdə, sığorta müqaviləsində göstərilən həcmdə və qaydada Sığortalıya dəyən zərərin əvəzini ödəyir.

Online Xidmətlərimizə
Xoş Gəlmisiniz!

ELEKTRON SIĞORTA MÜQAVİLƏSİ

(hüquqi şəxslər VÖEN, digərləri FİN kodu daxil edin)