*8778

SİZİN ÜÇÜN FAYDALI

Dəmiryol Nəqliyyat Vasitələrinin sığortası

Meqa Sığorta ASC dəmiryol nəqliyyat vasitələrinin bütün risklərdən sığortalanmasını təmin edir. 

  • Dəmiryol nəqliyyatı vasitələri və ya onun hissələrinin, hərəkətdə olub-olunmamasından asılı olmayaraq, aşağıda göstərilən səbəblərdən zədələnməsi, itməsi və ya məhv olması sığorta hadisəsi hesab olunur:

    • Yanğın və/və ya partlayış;
    • Üçüncü şəxslərin qanunazidd hərəkətləri;
    • Təbii fəlakətlər;
    • Dəmiryol nəqliyyatı vasitəsinin relsdən çıxması, aşması, hər-hansı başqa nəqliyyat vasitəsi və ya maneə ilə toqquşması, yaxud üzərinə hər hansı bir predmetin düşməsi.

Dəmiryol nəqliyyat vasitələrinin sığortası aşağıda göstərilənləri sığortalayır:


Vaqon və yarımvaqonlar;


Sisternalar;


Refrijeratorlar;


Dəmir yolu nəqliyyatına aid olan başqa dəmiryol nəqliyyatı vasitələri.


Online Xidmətlərimizə
Xoş Gəlmisiniz!

ELEKTRON SIĞORTA MÜQAVİLƏSİ

(hüquqi şəxslər VÖEN, digərləri FİN kodu daxil edin)