+99412 565-32-32

SİZİN ÜÇÜN FAYDALI

Keyfiyyət Siyasəti

“Meqa Sığorta” ASC Keyfiyyət Menecment Sistemi üzrə beynəlxalq standartlara uyğunluğu üzrə “SGS Azeri” Ltd şirkəti tərəfindən Beynəlxalq Sertifikata layiq görülmüşdür. Bu nailiyyət keyfiyyət sahəsində mükəmməllik istiqamətində Şirkətin tutduğu və daimi iddia edəcəyi yüksək bir mərhələdir.  

Biz ən yüksək etik standartlar əsasında çalışırıq və bu səbəbdən müştərilərimiz, işgüzar tərəfdaşlarımız və bütün maraqlı tərəflərimiz beynəlxalq səviyyədə tanınan keyfiyyətli xidmətlərimizə  əmin ola bilərlər. Qanunvericilik və etik normalara əsaslanan yüksək keyfiyyətli xidmət və fəaliyyətimiz başlıca siyasətimiz və inkişaf strategiyamızın əsasıdır. 

Şirkət ölkədə iqtisadi artım tempini, əhali arasında sığorta mədəniyyətinin inkişafını və sığorta bazarında mövcud olan rəqabəti nəzərə alaraq, sahib olduğu kadr və texniki potensialdan istifadə etməklə təklif etdiyi xidmətlərin daima təkmilləşdirilməsi üzərində işləyir. 
Etibarlı əməkdaşlıq, tərəfdaşlıq və müştəriyə fərdi yanaşma prinsiplərini rəhbər tutaraq şirkətimiz müştəri xidmətini inkişaf etdirmək kimi prioritet məsələni qarşısına əsas məqsəd olaraq qoymuşdur. 

Uzunmüddətli əməkdaşlığa əsaslanaraq yüksək keyfiyyətli xidmət təklif edən şirkətimiz əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətinin müdafiəsinə təminat verməkdədir.


  • Bu məqsədlə «Meqa Sığorta» ASC-nin rəhbərliyi önəmli hesab etdiyi aşağıdakı meyarlara əməl edilməsini təmin edir:

    • Keyfiyyət İdarəetmə Sisteminin tələblərinə mütləq surətdə cavab verən xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsinə, iş proseslərinin optimallaşdırılmasına, müştəri məmnuniyyətinin artırılmasına və bununla da sığorta bazarında “Meqa Sığorta” ASC-yə olan inam və etibarın, eləcə də biznes nüfuzunun  daha da möhkəmlənməsinə nail olmaq;
    • İSO 9001 Keyfiyyət İdarəetmə Standartında və Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarında qeyd olunan bütün tələbləri yerinə yetirmək;
    • Keyfiyyət İdarəetmə Sisteminin daimi təkmilləşməsini təmin etmək üçün işçi heyətini davamlı olaraq maarifləndirilməsi, peşəkarlığının artırılması istiqamətində bütün vasitə və imkanlardan istifadə etmək.

Vahid Keyfiyyət Siyasətinin yürüdülməsi üçün Şirkətin insan resursları Keyfiyyət Menecment Sisteminin bütün proseslərini və yeniliklərini maraqla dəstəkləyir.

Online Xidmətlərimizə
Xoş Gəlmisiniz!

ELEKTRON SIĞORTA MÜQAVİLƏSİ

(hüquqi şəxslər VÖEN, digərləri FİN kodu daxil edin)