AZ / EN / RU
Личный кабинет
О НАС/ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ/ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ/ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ/КОНТАКТЫ

Что делать при страховом случае?

Sığorta hadisəsi barədə ərizə

Sığorta müddəti ərzində sığorta hadisəsinin baş verməsinə və ya dəymiş zərərinin həcminin artmasına səbəb olacaq hal və ya hallar barədə sığortalı sığorta şirkətinə dərhal məlumat verməlidir.
Sığorta növü: *
Sığorta şəhadətnaməsinin nömrəsi: *
Sığortalının S.A.A.: *
Sığorta olunanın S.A.A.: *
Hadisə barədə məlumat verən şəxs S.A.A.: *
Əlaqə nömrəsi: *
Hadisənin baş vermə tarixi və saatı: *
Hadisənin baş verdiyi ərazi: *
Hadisəni qeydiyyata alan dövlət orqanı: *

Dəymiş zərərin təxmini məbləği: *
Hadisənin baş vermə səbəbi, təfsilatı və dəymiş zərərin təsviri: *
Qeyd:

* - обязательные поля

Bu formanı tərtib etməklə Siz sığorta şirkətinə qarşı sığorta tələbini təsdiqləmiş olursunuz və məlumatların düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşıyırsınız.