AZ / EN / RU
Şəxsi kabinet
HAQQIMIZDA/FİZİKİ ŞƏXSLƏRƏ/HÜQUQİ ŞƏXSLƏRƏ/MÜŞTƏRİ XİDMƏTLƏRİ/ƏLAQƏ

Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası

İcbari Nəqliyyat sığortası nə üçün lazımdır ?

 • İcbari Nəqliyyat sığortası Sizə avtomobil qəzalarında yaranacaq mübahisələrin həllinə və qarşı tərəflərə dəymiş zərərin kompensasyiya edilməsinə yardım edir.
 • İcbari Nəqliyyat sığortası avtonəqliyyat vasitələrinin Azərbaycan Respublikasının ərazisində istifadəsi nəticəsində fiziki şəxslərin sağlamlığına, həmçinin fiziki və hüquqi şəxslərin əmlakına vurduğu zərərlərin əvəzinin ödənilməsi məqsədi ilə tətbiq edilir.
 • 18 Oktyabr 2011-ci il tarixində qüvvəyə minmiş “İcbari sığortalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası tələb olunur.
 • Azərbaycan Respublikasında İcbari Sığorta növləri üzrə fəaliyyət göstərmək üçün sığorta şirkətləri İcbari Sığorta Bürosunun iştirakçı sığortaçıların reyestrinə daxil edilməlidir. “Meqa Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 28 mart 2012-ci il tarixdə İcbari Sığorta Bürosunun iştirakçı sığortaçıların reyestrinə daxil edilmişdir.
 • İcbari Nəqliyyat sığortası olmadan avtobilinizi idarə etdikdə Siz İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əsasən cərimələnə bilərsiniz.
 • “İnzibati Xətalar Məcəlləsi Maddə 469. İcbari sığorta müqaviləsinin bağlanmaması 469.3. “İcbari sığortalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə mülki məsuliyyəti icbari qaydada sığorta etdirmək vəzifəsi müəyyən edilmiş avtonəqliyyat vasitəsi sahibləri tərəfindən sığortaçı ilə icbari sığorta müqaviləsinin bağlanmamasına görə -fiziki şəxslər əlli manat məbləğində, vəzifəli şəxslər yüz manat məbləğində, hüquqi şəxslər üç yüz manat məbləğində cərimə edilir.

Qeyd:

    1. Şəxs bu maddədə nəzərdə tutulmuş icbari sığorta müqaviləsinin bağlanmamasına görə inzibati məsuliyyətə cəlb olunduqda, 20 gün ərzində icbari sığorta müqaviləsini bağlamalıdır. Bu müddətdə şəxs həmin əməlin törədilməsinə görə təkrarən inzibati məsuliyyətə cəlb olunmur.

       2. Bu Məcəllənin 469.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş xəta foto və ya videoqeydiyyat funksiyalarına malik xüsusi texniki vasitələrin köməyi ilə aşkar edildikdə, bu “Qeyd”in 1-ci bəndində göstərilən müddət həmin xətanın aşkarlandığı gündən hesablanır”.

 

 • Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası məbləğləri:
  • Bir fiziki şəxsin sağlamlığına dəyən zərər üzrə - 5000 (beş min) AZN
  • Ümumi olaraq sağlamlığa dəyən zərər üzrə - 50000 (əlli min) AZN
  • Üçüncü şəxslərin əmlakına dəyən zərər üzrə - 5000 (beş min) AZN
  • Bir hadisə üzrə - 55000 (əlli beş min) AZN

 

 • İcbari Nəqliyyat Sığortası üzrə Sığorta haqları:

Cədvəldə göstərilən sığorta haqları icbari nəqliyyat sığortası üzrə bonus-malus əmsalı tətbiq edilmədən qeyd edilmişdir.