AZ / EN / RU
Şəxsi kabinet
HAQQIMIZDA/FİZİKİ ŞƏXSLƏRƏ/HÜQUQİ ŞƏXSLƏRƏ/MÜŞTƏRİ XİDMƏTLƏRİ/ƏLAQƏ

Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası

18 Oktyabr 2011-ci il tarixində qüvvəyə minmiş “İcbari sığortalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası tələb olunur. Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası məbləğləri:

• Bir fiziki şəxsin sağlamlığına dəyən zərər üzrə - 5000 (beş min) AZN

• Ümumi olaraq sağlamlığa dəyən zərər üzrə - 50000 (əlli min) AZN

• Üçüncü şəxslərin əmlakına dəyən zərər üzrə - 5000 (beş min) AZN

• Bir hadisə üzrə - 55000 (əlli beş min) AZN

Sığorta haqları (Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən təyin olunur):