AZ / EN / RU
Şəxsi kabinet
HAQQIMIZDA/FİZİKİ ŞƏXSLƏRƏ/HÜQUQİ ŞƏXSLƏRƏ/MÜŞTƏRİ XİDMƏTLƏRİ/ƏLAQƏ

Sığorta məhsulları

Fiziki şəxslərə
Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortasıAvtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortasıAvtonəqliyyat vasitələrin sığortasıAvtonəqliyyat vasitələrin sığortasıDaşınmaz əmlakın icbari sığortasıDaşınmaz əmlakın icbari sığortası
Daşınmaz əmlakın könüllü sığortasıDaşınmaz əmlakın könüllü sığortasıSəyahət sığortasıSəyahət sığortası
Hüquqi şəxslərə
Avtonəqliyyat vasitələrin sığortasıAvtonəqliyyat vasitələrin sığortasıDaşınmaz əmlakın icbari sığortasıDaşınmaz əmlakın icbari sığortasıDaşınmaz əmlakın könüllü sığortasıDaşınmaz əmlakın könüllü sığortasıDaşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortasıDaşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortasıYüklərin sığortasıYüklərin sığortasıAvtodaşıyıcıların və ekspeditorların mülki məsuliyyətinin sığortasıAvtodaşıyıcıların və ekspeditorların mülki məsuliyyətinin sığortasıÜçüncü şəxslər qarşısında mülki məsuliyyətin sığortasıÜçüncü şəxslər qarşısında mülki məsuliyyətin sığortasıİnşaat sığortası/tikinti quraşdırma sığortasıİnşaat sığortası/tikinti quraşdırma sığortasıBankların kompleks sığortasıBankların kompleks sığortasıKönüllü tibbi sığortaKönüllü tibbi sığortaFərdi qəza sığortasıFərdi qəza sığortasıSəyahət sığortasıSəyahət sığortasıSu nəqliyyatı vasitələrinin (gəmi və sairə) sığortasıSu nəqliyyatı vasitələrinin (gəmi və sairə) sığortasıGəmi sahiblərinin məsuliyyət sığortasıGəmi sahiblərinin məsuliyyət sığortasıQuyu qazıntı işlərinin sığortasıQuyu qazıntı işlərinin sığortası
Kənd təsərrüfatı sığortasıKənd təsərrüfatı sığortasıHava nəqliyyatı vasitələrinin sığortasıHava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası