AZ / EN / RU
Şəxsi kabinet
HAQQIMIZDA/FİZİKİ ŞƏXSLƏRƏ/HÜQUQİ ŞƏXSLƏRƏ/MÜŞTƏRİ XİDMƏTLƏRİ/ƏLAQƏ

Maliyyə hesabatları

Fəaliyyətimiz etibarlı və dayanıqlı maliyyə gücündə və onun yüksəliş dinamikasında əks olunur. 2010-cu ildə ilkin nizamnamə kapitalı 3 500 000 manat təşkil etmişdir. Hal-hazırda Şirkət 14 500 000 manat nizamnamə kapitalına malikdir.

2011-ci il

 

               2011–ci il üzrə  sığorta haqları 1 747 884,9 manat.                                            Sığorta ödənişləri 126  814,92 manat təşkil edib.

                 Balans

              Audit hesabatları

              Kapital dəyişikliyi haqqında hesabat

              Mənfəət və zərər haqqında hesabat

                Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

 

 

2012-ci il

 

                 2012–ci il üzrə  sığorta haqları 4 371 908,79 manat.                                          Sığorta ödənişləri 618 621,04 manat təşkil edib.

                  Balans

                Audit hesabatları

                Kapital dəyişikliyi haqqında hesabat

                Mənfəət və zərər haqqında hesabat

                Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

 

 

2013-cü il

 

                 2013–ci il üzrə  sığorta haqları 10 430 064,97 manat.                                        Sığorta ödənişləri 1 869 361,56 manat təşkil edib.

                  Balans

                Audit hesabatları

                  Kapital dəyişikliyi haqqında hesabat

                Mənfəət və zərər haqqında hesabat   

                  Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

 

  

2014-cü il

 

                 2014–cü il üzrə  sığorta haqları 12 380 815,57  manat.                                    Sığorta ödənişləri 1 887 714,02 manat təşkil edib.

                 Balans

                Audit hesabatları

                  Kapital dəyişikliyi haqqında hesabat

                Mənfəət və zərər haqqında hesabat   

                  Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

 

                           

2015-ci il

 

                   2015–ci il üzrə  sığorta haqları 17 920 556,20 manat.                                       Sığorta ödənişləri 2 307 122,76  manat təşkil edib.

                  Balans

                Audit hesabatları

                  Kapital dəyişikliyi haqqında hesabat

                 Mənfəət və zərər haqqında hesabat   

                  Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Qiymetli kağızlarının emitenti olaraq 2015-ci il üzrə illik heasabat

                           

2016-ci il

 

                   2016–ci il üzrə  sığorta haqları 20 274 355,41 manat.                                       Sığorta ödənişləri 4 174 388,96  manat təşkil edib.

                  Balans

                Audit hesabatları

                  Kapital dəyişikliyi haqqında hesabat

                Mənfəət və zərər haqqında hesabat   

                  Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

                  Beynəlxalq maliyyə hesabatı

Qiymetli kağızlarının emitenti olaraq 2016-ci il üzrə yarımillik heasabat

Qiymetli kağızlarının emitenti olaraq 2016-ci il üzrə illik heasabat

 

2017-ci il

 

                 2017–ci il üzrə  sığorta haqları 16 811 725  manat.                                    Sığorta ödənişləri  3 176 524  manat təşkil edib.

                 Balans

               Audit hesabatları

                 Kapital dəyişikliyi haqqında hesabat

               Mənfəət və zərər haqqında hesabat   

                 Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat 

       Qiymetli kağızlarının emitenti olaraq 2017-ci il üzrə yarımillik heasabat