AZ / EN / RU
Private cabinet
ABOUT US/PRIVATE/CORPORATE/CLIENT SUPPORT/CONTACTS

What to do after accident?

Sığorta hadisəsi barədə ərizə

Sığorta müddəti ərzində sığorta hadisəsinin baş verməsinə və ya dəymiş zərərinin həcminin artmasına səbəb olacaq hal və ya hallar barədə sığortalı sığorta şirkətinə dərhal məlumat verməlidir.
Sığorta növü: *
Sığorta şəhadətnaməsinin nömrəsi: *
Sığortalının S.A.A.: *
Sığorta olunanın S.A.A.: *
Hadisə barədə məlumat verən şəxs S.A.A.: *
Əlaqə nömrəsi: *
Hadisənin baş vermə tarixi və saatı: *
Hadisənin baş verdiyi ərazi: *
Hadisəni qeydiyyata alan dövlət orqanı: *

Dəymiş zərərin təxmini məbləği: *
Hadisənin baş vermə səbəbi, təfsilatı və dəymiş zərərin təsviri: *
Qeyd:

* - mandotory fields

Bu formanı tərtib etməklə Siz sığorta şirkətinə qarşı sığorta tələbini təsdiqləmiş olursunuz və məlumatların düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşıyırsınız.