AZ / EN / RU
Şəxsi kabinet
HAQQIMIZDA/FİZİKİ ŞƏXSLƏRƏ/HÜQUQİ ŞƏXSLƏRƏ/MÜŞTƏRİ XİDMƏTLƏRİ/ƏLAQƏ

Üçüncü şəxslər qarşısında mülki məsuliyyətin sığortası

Üçüncü şəxslər qarşısında mülki məsuliyyət sığortası üzrə sığorta predmeti sığortalının öz sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirdiyi zaman baş vermiş hadisə (qəza) nəticəsində üçüncü şəxslərin sağlamlığına və ya əmlakına dəyən zərərin əvəzini ödəmək üçün mülki məsuliyyətidir. 

Sığorta qaydaları