AZ / EN / RU
Şəxsi kabinet
HAQQIMIZDA/FİZİKİ ŞƏXSLƏRƏ/HÜQUQİ ŞƏXSLƏRƏ/MÜŞTƏRİ XİDMƏTLƏRİ/ƏLAQƏ

Gəmi sahiblərinin məsuliyyət sığortası

Gəmi sahiblərinin məsuliyyətinin sığortası və su nəqliyyatı vasitələrinin (gəmi və sairə) sığortası ilə su nəqliyyatı vasitələrinə dəyə biləcək ziyan və zərərlərə təminat verilir. Sığorta təminatı, hadisə nəticəsində su nəqliyyat vasitələrinə dəyəcək ziyan və zərərləri, məsuliyyətə görə zərərin ödənilməsini, yaxud bunlarla əlaqədar xərcləri əhatə edir.

Sığorta qaydaları