AZ / EN / RU
Şəxsi kabinet
HAQQIMIZDA/FİZİKİ ŞƏXSLƏRƏ/HÜQUQİ ŞƏXSLƏRƏ/MÜŞTƏRİ XİDMƏTLƏRİ/ƏLAQƏ

Daşınmaz əmlakın könüllü sığortası

Daşınmaz əmlakın könüllü sığortası daşınmaz əmlak obyektləri , onların ayrı memarlıq və konstruksiya hissə və elementləri (binaların hissələri, yaşayış və qeyri-yaşayış binaları, daxili təmir və bəzəmə işləri, mühəndis infrastrukturun elementləri) və bütün daşınar əmlak obyektləri (nağd pul, valyuta, banknot, çek, marka, sənəd, istiqraz, veksel, borc yazmaları (köçürmələri), vauçer, sikkə, jeton, hesab, optik və maqnit məlumat daşıyıcıları, neqativlar, kredit kartları və ya digər növ qiymətli kağızların məhvi və ya zədələnməsi, bütün növ zinət, zərgərlik, qeyim və incəsənət əşyaları (əsərləri) istisna olmaqla) sığortalayır.

Sığorta qaydaları