AZ / EN / RU
Şəxsi kabinet
HAQQIMIZDA/FİZİKİ ŞƏXSLƏRƏ/HÜQUQİ ŞƏXSLƏRƏ/MÜŞTƏRİ XİDMƏTLƏRİ/ƏLAQƏ

Daşınmaz əmlakın könüllü sığortası

Meqa Sığorta hüquqi şəxslərin öz fəaliyyətini, həmçinin hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirməsi üçün istismar etdiyi daşınmaz və daşınar əmlakın sığortası növünü təklif edir.

Bu Sığorta növünü bağlamaqla baş vermiş hadisələr nəticəsində Sizə məxsus əmlaka dəymiş maddi ziyan Meqa Sığorta tərəfindən qarşılanacaq.

Könüllü Əmlak Sığortası növü üzrə daşınmaz və daşınar əmlakın aşağıdakı risklər nəticəsində dəymiş ziyana sığorta təminatı verilir:

 • Yanğın
 • Partlayış
 • Təbii fəlakətlər
 • Su basması
 • Üçüncü şəxslərin qanuna zidd hərəkətləri
 • Oğurluq və oğurluğa cəhd
 • Şüşə sınması

Sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün istifadə olunan aşağıdakı əmlaklar sığortalana bilər:

 • Bina və tikililər
 • Memarlıq konstruksiya hissə və elementləri
 • Qurğular
 • Texnika
 • Anbarlar
 • Daşınar əmlak
 • Avadanlıqlar və digər inventarlar
 • Ötürücü qurğular
 • Hazır məhsullar
 • Xammal və materiallar

 

Əmlak Sığorta üzrə sığorta haqqı əmlakın bazar dəyərindən, yerləşdiyi ünvandan, istifadə təyinatından və digər amillərdən asılı olaraq mütəxəssislərimiz tərəfindən fərdi olaraq hesablanır.

Sığorta qaydaları

Yaddaş vərəqəsi