AZ / EN / RU
Şəxsi kabinet
HAQQIMIZDA/FİZİKİ ŞƏXSLƏRƏ/HÜQUQİ ŞƏXSLƏRƏ/MÜŞTƏRİ XİDMƏTLƏRİ/ƏLAQƏ

Daşınmaz əmlakın icbari sığortası

Daşınmaz əmlakın icbari sığortası fiziki şəxslərə məxsus və ya onların faktiki sahibliyində olan daşınmaz əmlakın – yaşayış evlərinin, binanın, mənzillərin, tikililərin və sair yaşayış sahələrinin – yanğın və ya digər hadisələr nəticəsində zədələnməsi, məhv olunması, yaxud hər hansı formada itkiyə məruz qalması ilə bağlı zərərlərin əvəzinin ödənilməsini nəzərdə tutur.