AZ / EN / RU
Şəxsi kabinet
HAQQIMIZDA/FİZİKİ ŞƏXSLƏRƏ/HÜQUQİ ŞƏXSLƏRƏ/MÜŞTƏRİ XİDMƏTLƏRİ/ƏLAQƏ

Fərdi qəza sığortası

Bu sığorta növü üzrə üzrə ölüm yaxud fərdi qəza nəticəsində əmək qabiliyyətinin tam və ya qismən itirilməsi; zəhərli bitkilər, kimyəvi maddələr, keyfiyyətsiz ərzaq məhsullarının, dərmanların təsirindən təsadüfi ciddi zəhərlənməsi nəticəsində ölüm, əmək qabiliyyətinin tam və ya qismən itirməsi və s. hadisələr nəticəsində yaranan risklərə təminаt vеrilir.

Sığorta qaydaları