AZ / EN / RU
Şəxsi kabinet
HAQQIMIZDA/FİZİKİ ŞƏXSLƏRƏ/HÜQUQİ ŞƏXSLƏRƏ/MÜŞTƏRİ XİDMƏTLƏRİ/ƏLAQƏ

İnşaat sığortası/tikinti quraşdırma sığortası

İnşaat və quraşdırma olduqca riskli bir prosesdir. Məhz bu iş prosesi zamanı təsəvvür etmədiyiniz təhlükələrlə qarşılaşırsınız. Tikintidə qəza baş verir, inşaat sahəsindəki avadanlıqlarınız oğurlanır, tikinti vaxtında başa çatmır və əlavə xərcləriniz yaranır, tikinti zamanı üçüncü şəxslərə zərər vurursunuz və s. Bütün bunlar inşaat üçün ayırdığınız büdcədən kənara çıxmağınıza səbəb olur və nəticədə gəlir gözlədiyiniz layihəni zərərlə başa vurursunuz. Əminik ki, heç bir peşəkar inşaatçı bu mənzərə ilə qarşılaşmaq istəməz.

Sığorta qaydaları