AZ / EN / RU
Şəxsi kabinet
HAQQIMIZDA/FİZİKİ ŞƏXSLƏRƏ/HÜQUQİ ŞƏXSLƏRƏ/MÜŞTƏRİ XİDMƏTLƏRİ/ƏLAQƏ

Hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası

Hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası ilə hava gəmisinin zərər görməsi və məhv olması nəticəsində sığorta predmetinin məhv olmasına və ya zədələnməsinə, eyni zamanda üçüncü şəxslərin qeyri-qanuni və ya qərəzli hərəkətləri təminat altına alınır.

Sığorta qaydaları