AZ / EN / RU
Şəxsi kabinet
HAQQIMIZDA/FİZİKİ ŞƏXSLƏRƏ/HÜQUQİ ŞƏXSLƏRƏ/MÜŞTƏRİ XİDMƏTLƏRİ/ƏLAQƏ

Avtodaşıyıcıların və ekspeditorların mülki məsuliyyətinin sığortası

Hazırdakı sığorta məsulu ilə sığortalı tərəfindən yüklərin daşınması və ya müşayiət edilməsi zamanı təsadüfi və gözlənilməyən hadisənin baş verməsi nəticəsində üçüncü şəxslərin sağlamlığına və ya əmlakına dəyən zərərlər sığorta şirkəti tərəfindən müəyyən olunmuş qaydalar çərçivəsində ödənilir.

Sığorta qaydaları