AZ / EN / RU
Şəxsi kabinet
HAQQIMIZDA/FİZİKİ ŞƏXSLƏRƏ/HÜQUQİ ŞƏXSLƏRƏ/MÜŞTƏRİ XİDMƏTLƏRİ/ƏLAQƏ

Kənd təsərrüfatı sığortası

Kənd təsərrüfatının biznesin digər sahələri kimi iqtisadiyyatda xüsusi rolu vardır. Yüngül və yeyinti sənayesinin inkişafı, habelə hər birimizin süfrəsində olan nemətlər bu biznesin nəticələridir. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin əsas və köməkçi məhsulları təbii fəlakət və həmin ərazi üçün qeyri-adi olan digər meteoroloji və təbiət hadisələri, yanğın nəticəsində zədələnməsi və məhv olması hallarına qarşı sığorta olunur.

Sığorta qaydaları